Przeglądy budowlane Wrocław Przegląd, Powiat Wrocławski Kontrole okresowe stanu technicznego przeprowadzamy sprawnie i fachowo.50-440 Rzezczypospolitej 131 Prowadzimy książki obiektów budowlanych w miejscowości Wrocław. Przeglądy roczne Wrocław, pięcioletnie kontrole okresowe nieruchomości, oceny techniczne budynkó Wrocław, ekspertyzy Roman Górka starostwo@powiatwrocławski.pl starostwo@powiatwroclawski.pl dolnośląskie 71 7221706

                          Przeglądy Okresowe Budynków

Szanowni Państwo !

Nasza strona o przeglądach obiektów budowlanych jest dla wszystkich właścicieli i zarządców nieruchomości na których ciąży odpowiedzialność dopilnowania aby budynek miał cały komplet aktualnych protokołów z obowiązkowych kontroli.

Wszystkie zlecane nam kontrole okresowe wykonywane są przez doświaczonych inspektorów mających pełne uprawnienia budowlane.

Poza przeglądami ogólnobudowlanymi wykonujemy również przeglądy instalacji sanitarnych, elektrycznych, wentylacji oraz kotłów grzwczych.

Wykonujemy okresowe przeglądy  w zakresie :

  • Przeglądy budowlane półroczne Wrocław
     do 30 listopada przed okresem zimowym
     do 31 maja po okresie zimowym
  • Przeglądy budowlane roczne Wrocław
  • Przeglądy budowlane  5-letnie Wrocław
  • Przeglądy instalacji sanitarnych Wrocław
  • Przeglądy instalacji elektrycznej tzw. pomiary elektryczne Wrocław

Do chwili obecnej wykonaliśmy kilkaset kontroli okresowych budynków i ich instalacji dla obiektów mieszkalnych, przemysławych, usługowych i magazynowych.

Gwarantujemy konkurencyjne ceny i wysoką jakość usług.

Zapraszamy dowspółpracy !

Przegląd budowlany Wrocław
kontrole techniczne budynków Wrocław

Kontrole okresowe budynków Przeglady budowlane Powiat Wrocław Portal Wrocław Miasto Wrocław Przeglądy techniczne Wrocław Budowlane Obowiązkowe kontrole budowlane Stan techniczny budynku Najwyższe budynki Przegląd i kontorla Budynku